viernes, 4 de noviembre de 2011

Algúns apuntes sobre as Eleccións: Voto Protesta (blanco, nulo, abstención) e Non-Bipartidismo

Editado 12/11/2011: neste enlace podedes ver unha moi boa explicación da diferencia entre diferentes opcións de voto protesta: publico.es- favorece el voto en blanco el bipartidismo.

¿A quèn beneficia o voto nulo?
¿A quén perxudica votar en branco?
¿E a abstención?


Matematicamente, nin a abstención nin o voto nulo ten ningunha incidencia no resultado, pero sí o voto en branco.

A abstención consiste en non ir votar. É unha das fórmulas utilizadas habitualmente para protestar contra o sistema, pero non ten ningunha influencia no resultado final. A maior abstención, supónse que existe maior desinterese polas eleccións, pero non inflúe na repartición dos postos polos partidos, xa que para iso se consideran os votos válidos emitidos. Considérase que perxudica á esquerda, que é máis abstencionista que a dereita, pero mateticamente nin beneficia nin perxudica a ninguén.
Como modo de protesta, perde “validez” porque é difícil separar a abstención por deixadez ou non interese na política da abstención protesta.

O voto nulo é un voto con algunha deficiencia, ben porque se mete na urna unha papeleta doutra circunscrición ou porque estea tachada ou alterada. A efectos prácticos non serve para nada, xa que os postos repártense atendendo aos votos válidos, que non inclúen os nulos.

O voto en branco consiste en meter na urna o sobre baleiro, sunse que porque non nos gusta ningún dos partidos que se presentan, aínda que estamos de acordo co sistema, posto que votamos. A diferenza do nulo, o voto en branco computa como válido e tense en conta á hora de repartir os postos a cubrir, pero ten a ventaxa de que claramente se presupón un interese e una motivación en acudir a votar e se ve máis claramente que é un voto protesta. A desventaxa é que perxudica aos partidos is pequenos. Cantos is votos en branco hai, habe máis votos válidos, e xa que logo máis votos necesita un partido para chegar ao 3% no caso dos concellos e ao 5% para entrar no Parlamento.


Outras opción de voto…NON Ó BIPARTIDISMO:

O noso sistema demócratico favorece claramente o bipartidismo, pero o abanico é moito máis amplo. Ainda que non teñan o mesmo trato nos medios de comunicación masivos, internet e as Redes Socias, son una plataforma de difusión de programas e propostas diferentes.
Estos son algún dos partidos chamados minoritarios que se presentan nas vindeiras eleccións estatais 2011.Anticapitalistas: Conseguiron candidatura legal en 13 provincias, entre elas, Madrid, Barcelona e Sevilla e  presentarán un recurso contencioso-administrativo contra a decisión de  catro  XuntaElectorais  Provinciales de  anular  as suacandidaturas.  Anticapitalistaestá formada por activistas sociales, parados, estudiantes, agricultores, sindicalistas,...e defende medidas de ruptura co actual modelo político e económico, como a nacionalización da banca, a mellora e defensa dos servizos públicos frente ós recortes e a privatizacn, o non pago da débeda pública, a reducción da xornada laboral sen reducción do salario para crear empleo e repartir o traballo dostico e de coidado, a como o derecho á autodeterminación e a decidir o propio destino de tódolosos pobos. En palabras de Esther Vivas, que encabeza a lista por Barcelona: defendemos un programa anticapitalista, feminista, ecologista, en defensa de los derechos nacionales, antirracista e internacionalista y que busca transformar la sociedad desde la raíz”.

EQUO Conseguiu o visto bo de tódalas candidaturas presentadas para o 20N, en 43 provincias  españolas.  Equo  basa  a sua acción políticna  defensa  da  sostenibilidad,  a democracia participativa e os Dereitos Humáns. O partido tamén aposta por un modelo económico distinto, feito á medida da cidadanía, basado na democratización das instituciones financieiras, o fomento de empregos verdes e unha reforma fiscal progresiva que garantice a calidade dos servizos públicos. Equo está contando o seu programa en tuits a través de #equopropone e de facebook, e o programa entero pódese consultar en  equova.org.

Por un mundo más justo: Finalmente esta presente en 43 provincias, pero denuncia que a Xunta  Electoral Central acorrale ós partidos minoritarios nunha rúa sen saida”. Es traballando dende  fai  varios  meses  na  definición  dun programa que se plantea baixo os seguintes grandes epígrafes: eliminar a pobreza e as suas causas, tanto fora de España como en España. 

Hartos.org, Plataforma Coalición transversal de ciudadáns e entidades pola Democracia sen partidmismo: Poderá presentarse en seis provincias, aunque, según eles nuestro objetivo principal es denunciar el contexto jurídico electoral, donde la democracia y el sufragio universal no están garantizado. A Plataforma Coalición agrupa máis de 50 partidos e entidades e nace para defender as libertades máis básicas da cidadanía en democracia, como a igualdad ante la lei, o dereito a elexir e ser elexido, o dereito á información, a separación de poderes.

El Partido Animalista, antiguo Partido Antitaurino: Conseguiu presentarse por 46 circunscripcion. El PACMA pretende afondar no debate sobre o respeto e protección ós animais no ámbito político español. Algunhas das propostas do seu programa electoral son prohibir a caza, promover a agricultura sostible e ecolóxica, promover un estilo de vida máis saudable que beneficie tanto ás persoas como ós animais, por fin ás corridas de toros e ós espectáculos e formas de entretenimento con animais.

Plataforma Coalición transversal de ciudadanos y entidades por la Democracia sin partidismo: Poderá presentarse en seis provincias. A Plataforma Coalición agrupa máis de 50 partidos e entidades e nace para defender as libertades máis básicas da cidadanía en democracia, como a igualdade ante a lei, o dereito a elexir e ser elexido, o dereito á informacn, a separación de poderes.

Partido Pirata poderase presentar por tres circunscripcions. Este partido loita por un mundo onde a cultura non sea privilexio dos poucos que se podan permitir o luxo de pagar por ela: por unha ensinanza ó alcance de todos; pola defensa das vítimas, sexa cal sexa a sua condición e sexo; e polos dereitos humáns, a difusión científica, tecnolóxica e cultural universal, o software libre, os estándares abertos, a descriminalización do intercambio de archivos sen ánimo de lucro, a neutralidade da red.

Iniciativa  Feminista:  Eestaeleccionesó  concurriráó Senado por Gran Canaria. Este partido nace en Suecia ca intención de articular a participación política do feminismo nos órganos de poder. Entre os seus obxetivos atópase a inaplazable desarticulación de “un sistema ancestral de relaciones de género que mantienen al 50% de la humanidad, las mujeres, en situaciones de profunda desigualdad y subordinacn.

No hay comentarios:

Publicar un comentario