sábado, 11 de junio de 2011

O movemento do 15M según France TV 2

A visión poética e máis xusta do movemento do 15-M....pena ter que irse ata Francia para poder atopar unha versión non manipulada polos medios.

O Pacto do Euro....Explicación pedagóxica :)

Bravo, bravísimo por esta ointe de RNE!!!! Resume de manera moi concreta e sinxela cómo están a xogar con nós...sen que o sepamos (ou queramos sabe-lo).