miércoles, 11 de mayo de 2011

Los nadies de Eduardo Galeano.

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pié derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.
Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

Keny Arkana - Desobediencia Civil

¿QUE É A REDE SOCIAL GALICIA SUR ?

A Rede Social Galicia Sur[1] defínese como Rede Social de organizacións e colectivos, sen vinculacións partidistas nen sindicais, que traballamos no eido social e/ou na cooperación internacional ao desenvolvemento co fin de acadar unha sociedade máis xusta, igualitaria, equitativa e sostible que respecte os dereitos das persoas.

A Rede, que ten como obxectivo xeral favorecer desde o traballo en rede das organizacións implicadas na RSGS, a transformación local e global, cara a unha sociedade máis xusta, igualitaria, equitativa e sostible que respecte os dereitos humanos (económicos, sociais e culturais), ven dende hai anos traballando a prol da apertura dun Centro de Inclusión social de carácter público na cidade de Vigo que dea resposta ás necesidades das persoas sen fogar.


[1] Conforman esta rede: ACLAD ALBORADA, ASOCIACIÓN ÉRGUETE VIGO, ASOCIACIÓN XUVENIL ABERTAL, CÁRITAS DIOCESANA TUI-VIGO, COMITÉ ÓSCAR ROMERO, EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN SEN FRONTEIRAS, ENTRECULTURAS, GRUPO O IMAN- CEDRO, INTERMÓN OXFAM, MÉDICOS DO MUNDO, FUNDACIÓN PROCLADE, SOLIDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA , PARROQUIA DO CRISTO DA VICTORIA.